EU projekt

Naziv projekta: “WWW VAUČERI ZA MSP-OVE”

Referentna oznaka Poziva: KK.03.2.1.17, Poziv objavljen 6. srpnja 2018. Godine. Potpore su dodijeljene na temelju Programa dodjele potpora male vrijednosti namijenjenih poboljšanju konkurentnosti i učinkovitosti MSP kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT), KLASA: 910-04/18-01/279, URBROJ: 526-08-01-02-02/1-18-5 od 4. srpnja 2018. godine. Potpore su dodijeljene sukladno Uredbi Europske komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore male vrijednosti.

Opis projekta: Izrada nove web stranice tvrtke

Cilj projekta: Jačanje tržišne pozicije tvrtke, povećanje konkurentnosti i rast prodaje usluga tvrtke

Ukupna vrijednost projekta (u HRK): 80.000,00 kn

Ukupan iznos sufinanciranja od strane EU (u HRK): 60.000,00 kn (75%)

Razdoblje provedbe projekta: 09.10.2018. – 09.10.2019.

Kontakt osoba: Zoran Samardžić, direktor, info@elos.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost tvrtke ELOS d.o.o.

Obratite nam se s povjerenjem

Kontaktiraj nas