Elos d.o.o.

Stjepana Radića 10
HR-21210 Solin

Tel: +385 21 260 656
Fax: +385 21 261 222
E-mail: info@elos.hr

Radno vrijeme:
pon – pet : 8:00-16:00

Kontaktiraj nas

Društvo je upisano u Registar Trgovačkog suda u Splitu
MBS: 060240966
OIB: 46333387903
Temeljni kapital: 10.670.000,00 kn uplaćen u cijelosti
Član uprave: Zoran Samardžić
HR1624070001100045725 račun otvoren u OTP banci d.d.
HR6923400091110593115 račun otvoren u Privrednoj banci Zagreb d.d.